• Spodnja rečica 50 b, 3270 Laško
  • gra-krup@siol.net

PREDSTAVITEV

Podjetje se ponaša z več kot 45-letno tradicijo izvajanja KROVSKO-KLEPARSKIH in vseh vrst HIDROIZOLACIJSKIH DEL

 

Podjetje je obratovalo najprej pod imenom URANKAR Pavle s.p. Laško in se je ukvarjalo predvsem s hidroizolacijskimi deli. Potrebe pri izvajanju le-teh, pa so pokazale, da je nujno zaključiti detajle s kleparskimi izdelki, zato je podjetje nadalje zaposlilo tudi kleparje in krovce. Ker, pa smo želeli ponuditi morebitnemu investitorju v naši dejavnosti celovito ponudbo in mu tako prihraniti čas in denar, smo naši obstoječi ekipi pridružili še zidarje in električarje. Tako stranki, in ne nam, ni potrebno zapravljati časa pri iskanju izvajalcev oz. kooperantov, ki se nanašajo na manjša izvedbena in sanacijska dela.

Z razvojem podjetja, smo leta 2013 kompletno poslovanje prenesli na prevzemno družbo GRA-KRUP D.O.O. LAŠKO in pod tem imenom delujemo uspešno naprej.

Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje, znanje, kakovostna izvedba, vgrajeni kvalitetni materiali ter predvsem upoštevanje želja naših strank, katerim pomagamo tudi s svojimi nasveti in predlogi, da skupaj najdemo optimalne rešitve pred samo izvedbo del.

O zadovoljstvu naših poslovnih partnerjev, tako kupcev kot dobaviteljev, pričajo naše reference in dosežene bonitete. Na podlagi teh smo pridobili tudi zlati znak ZDRUŽENJA SLOVENSKE KAKOVOSTI-SQ.

 Gra-Krup

Podjetje poseduje tudi vso veljavno dokumentacijo, ki jo nalaga zakonodaja RSlovenije, za izvajanje tovrstnih del, kot so:

  • zakonsko predpisana dokumentacija o kadrovskih in tehničnih zmogljivostih
  • odločba za delo z nevarnimi odpadki (azbest)
  • odločba za odvoz odpadkov iz objekta
  • vpis pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kot certificiran izvajalec krovsko-kleparskih in ostalih gradbenih del;

PONUDBA

 

Naša osnovna dejavnost so krovsko-kleparska in izolacijska dela. Ker, pa so potrebe na trgu pokazale, da si naročnik oz. investitor želi na enem mestu zagotoviti več gradbenih faz, smo bili svojo ponudbo primorani razširiti. Zato smo zaposlili dodaten strokovni kader, tako, da je naša ponudba lahko bolj celovita, z optimalnimi rešitvami ter kvalitetno in hitro izvedbo.

 
 Gra-Krup